Tarnowo Podgórne
Przedszkole
Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Przeźmierowie
Adres
Folwarczna 85c, 62-081 Przeźmierowo
Telefon
618142121
Fax
618142121
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Agnieszka Włudyka-Wesołowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Przeźmierowie
Opis
Przedszkole „ Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Tarnowo Podgórne .Położone jest daleko od ruchliwych ulic w sąsiedztwie parku. Przedszkole jest ośmiooddziałowe dla 192 dzieci. Atutem placówki są duże , przestronne i funkcjonalne sale ,doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Przy każdej sali znajduje się łazienka. Posiadamy aulę w której odbywają się uroczystości przedszkolne, przedstawienia teatralne, koncerty, zajęcia sportowe. Przy przedszkolu znajdują się dwa bezpieczne place zabaw dostosowane do wzrostu i możliwości ruchowych dzieci . Posiadamy własną kuchnię , w której przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki. Dostosowujemy jadłospisy do dzieci ze specjalnymi wymaganiami takimi jak np. alergie pokarmowe . Przy przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Terapią objęte są dzieci zamieszkałe na terenie gminy ,posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dla nowoprzyjętych dzieci prowadzimy „ dni adaptacyjne” w miesiącu czerwcu i sierpniu.
Osiągnięcia
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach, w których mają możliwość wykazania się umiejętnościami plastycznymi, twórczymi , wokalnymi, sportowymi zdobywając nagrody , wyróżnienia i sukcesy. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z Rodzicami ,którzy podejmują działania na rzecz przedszkola,co roku na przedszkolnej scenie rodzice wcielają się w rolę aktorów i wystawiają przedstawienia teatralne dla swoich pociech. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych takich jak: zbieranie nakrętek plastikowych dla dzieci niepełnosprawnych; organizujemy paczki świąteczne dla Domu Dziecka z  Poznania; kwestujemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; uczestniczymy w akcji „ Góra Grosza". Otrzymaliśmy miano Przedszkola w Ruchu , Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie oraz Zieloną Flagę.
Dodatkowe zajęcia

 Gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczne.                       

Comiesięczne Koncerty Pro Sinfoniki  oraz przedstawienia teatralne.

Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Historia
Początki naszego przedszkola : Na podstawie decyzji Gromadzkiej Rady Narodowej 7 października 1969 roku rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62. Placówka zapewniała opiekę przez siedem godzin trzydziestu pięciorgu dzieciom. Kierowniczką i nauczycielką jednocześnie była Pani Stanisława Gowin. Od stycznia 1971 roku przedłużono czas pracy przedszkola do dziewięciu godzin dziennie. W 1974 roku utworzono dwa oddziały przedszkolne dla 60 dzieci. Z biegiem lat i dalszą rozbudową Przeźmierowa i Baranowa dwuoddziałowe przedszkole nie sprostało wymaganiom środowiska. Zagospodarowano lokal na piętrze i utworzono trzeci oddział. Opiekę dydaktyczno- wychowawczą zapewniono 80 dzieciom. W roku 1990 placówka zyskała salę dla dzieci 6 letnich i została utworzona 10 – godzinna „ zerówka”.W przedszkolu znajdują się cztery oddziały, a w nich ponad setka dzieci. W 1996 roku, po dwudziestu siedmiu latach kierowania placówką odchodzi na emeryturę Pani dyrektor – Stanisława Gowin. Od 1 września 1996 roku dyrektorem naszego przedszkola jest Pani Jolanta Kusa. Na Sesji Rady Gminy w dniu 11 czerwca 1999 roku Przedszkolu Publicznemu w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62 nadano imię: „ Leśne Skrzaty”. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój naszej gminy . Przedszkole w Przeźmierowie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społecznych i zapewnić wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości uczęszczania do przedszkola. W związku z tym władze samorządowe gminy podjęły decyzję o budowie nowego przedszkola.18 kwietnia 2011 roku w Przeźmierowie nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego oraz wyświęcenie miejsca pod budowę nowego przedszkola. W tej uroczystości brali udział: władze samorządowe gminy z wójtem Panem Tadeuszem Czajką oraz przewodniczącym Rady Gminy Panem Grzegorzem Leonhardem, dyrektorzy gminnych przedszkoli oraz sołtys Przeźmierowa Pan Jacek Stypiński i dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej Pani Bogusława Świerkiel .Pani dyrektor Jolanta Kusa odczytała akt erekcyjny, a następnie ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski poświęcił miejsce pod przyszłe przedszkole. Uroczystość uświetnił występ dzieci z grupy „ Plastusie ”. Dzieci były bardzo dumne, że mogły uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Już od 1 września 2011 roku w Przeźmierowie, na ulicy Folwarcznej 85c zostało uruchomione nowe, ośmiooddziałowe przedszkole .Do przedszkola uczęszczają dzieci naszych absolwentów.W naszej placówce mamy też byłych absolwentów przedszkola w roli nauczycielek i pracowników obsługi.
Personel
W przedszkolu pracuje 44 osoby: dyrektor,wicedyrektor,20 wykwalifikowanych nauczycieli,9 pomocy nauczyciela, 2 referentów, intendent, kucharka, 2 pomoce kuchenne,konserwator.
Organ prowadzący
Gmina Tarnowo Podgórne
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
23 1050 1520 1000 0023 5320 2662
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe