Swarzędz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy
Adres
Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
Telefon
618150103
Fax
618150103
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Anna Bestyńska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły
 • Główne wejście do szkoły
 • Budynek szkoły
 • Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna
 • Świetlica szkolna
 • Sala komputerowa
 • Wnętrze szkoły
 • Hol w bloku sportowym
 • Sala gimnastyczna
 • Sztandar
 • Poczet Sztandarowy
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Festyn szkolny
 • Rajd rowerowy
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Festyn szkolny
 • Festyn szkolny
 • Wizyta na Olimpie
 • Jesienny spacer
 • Wizyta Św. Mikołaja
 • Wizyta Św. Mikołaja
 • Festyn szkolny
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia świetlicowe
Opis

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy położona jest przy Szlaku Piastowskim, otoczona lasami Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki posiada atrakcyjne zaplecze przyrodnicze i rekreacyjne dla swoich wychowanków. Aktualnie kształcimy 595 uczniów i dzieci w 29 oddziałach klasowych.

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, a także wdrażają aktywizujące metody nauczania. W placówce zatrudnieni są także fachowi i oddani szkole pracownicy administracji i obsługi.

Posiadamy 19 przestronnych sal lekcyjnych. Wśród nich są 2 bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe połączone wspólną siecią internetową. Ponadto posiadamy profesjonalną pracownię językową, dobrze wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej i pracownie przedmiotowe. Wszystkie sale posiadają sprzęt i oprogramowanie w zakresie TIK (tablice interaktywne, projektor i nagłośnienie). Nowoczesna sala gimnastyczna i zaplecze sportowe, sala do ćwiczeń rekreacyjnych i tanecznych, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci stwarzają świetne warunki do różnorodnych aktywności. W roku 2022 powstała także salka relaksacyjna dla dzieci I etapu edukacyjnego. Biblioteka z kącikiem czytelniczym i internetowym dla uczniów i nauczycieli stanowi multimedialne centrum informacyjne. Nasi uczniowie korzystają z 2 pomieszczeń świetlicy (jedna z nich wyposażona jest w „Magiczny dywan”, druga natomiast zawiera pomoce uzyskane w ramach programu Radosna Szkoła). Ponadto uczniowie korzystają z obiadów przygotowywanych i oferowanych przez firmę cateringową.

Budynek i jego otoczenie jest bardzo zadbane i nowoczesne oraz stale nadzorowane za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. Dla uczniów dojeżdżających na rowerach powstała nowoczesna wiata rowerowa.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Jest otwarta na współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Sprzyja karierze edukacyjnej i sportowej uczniów poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania, zajęć outdoorowych oraz udział w ogólnopolskich akcjach, innowacjach i projektach edukacyjnych. Kładzie nacisk na wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz profilaktykę. Ma kreatywnych, życzliwych, profesjonalnych nauczycieli, którzy ustawicznie się doskonalą biorąc udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach.

Historia
Historia naszej placówki sięga 1902 roku, kiedy władze niemieckie otworzyły jednoklasową placówkę. Rozpoczęcie budowy nowego budynku szkoły miało miejsce w latach 1962 - 1964. 30 sierpnia 1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki - Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. 1 czerwca 2010 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole Imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. 13 października 2016 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły podstawowej o nową salę gimnastyczną i nowe skrzydło dydaktyczne. Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy w nowoczesnym i przestronnym budynku, w którym, ku radości całej społeczności szkolnej, nasi uczniowie w przyjaznej atmosferze zdobywają wiedzę i doświadczenie.
Kontakty zagraniczne
Nauczyciele podejmują liczne działania w ramach realizacji projektu Erasmus+.
Adres email IODO
inspektorbezpieczny@gmail.com
Telefon IODO
500 745 952
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu , ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
Telefon jednostki przetwarzającej dane
(61) 815 01 03
E-mail jednostki przetwarzającej dane
spkobylnica@poczta.fm
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
80
Zajęcia pozalekcyjne
W roku szkolnym 2024/2025 planowane są następujące zajęcia pozalekcyjne 
 • kółko taneczne
 • chór szkolny
 • zajęcia rozwijające kreatywność (edukacja matematyczna, polonistyczna i język angielski)
 • liczne innowacje pedagogiczne w tym m.in. klasa science, zajęcia teatralne
 • zajęcia "Poznaj samego siebie" 
 • koło szachowe
 • zajęcia sportowe

Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, we wrześniu każdego roku modyfikujemy i rozszerzamy katalog proponowanych zajęć.

Aby kształtować u uczniów właściwe modele osobowościowe oraz postawy obywatelskie i rozwijać kompetencje kluczowe realizujemy liczne projekty, innowacje pedagogiczne, programy edukacyjne, aktywnie włączamy się w działalność charytatywną, proekologiczną i kulturalną. 

Osiągnięcia

Ważnym elementem w procesie nauczania jest wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem. Innowacyjna forma prowadzenia zajęć, konkretnie sformułowane cele i powtarzalność tych działań daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, tak ważne w procesie dydaktycznym. Wraz z nauczycielami staramy się stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi każdego dziecka, dlatego nasi uczniowie tak chętnie biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Mamy osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich  konkursach matematycznych, plastycznych, muzycznych oraz języka obcego. Nasi uczniowie to laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Aby dobrze  przygotować dzieci do wyzwań współczesnego świata aktywnie współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi np.  uczelniami wyższymi. W ubiegłym roku były to: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,  UAM – Wydział Matematyki, UAM – Wydział Fizyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe