Swarzędz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
Adres
Polna 21, 62-020 Swarzędz
Telefon
618172754, 512053010
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • SP2 Swarzędz
  • SP2 Swarzędz
Opis

 

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu prowadzi nabór do nowo tworzonych klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024. 

 

    Nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną, dobrze wyposażoną salką fitness i salką terapeutyczną, pracownią komputerową - pracownia multimedialna wspiera proces kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli. Wszystkie sale lekcyjne mają komputery z dostępem do Internetu i sprzęt multimedialny. Baza informatyczna placówki jest systematycznie rozbudowywana. Biblioteka szkolna jest wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, a także zestaw multimedialnych programów edukacyjnych. Wyodrębniona jest również biblioteka dla klas I, II, III i IV. Świetlica szkolna, czynna jest w godzinach 6:30-16:30. Uczniowie mogą skorzystać z obiadów dowożonych do szkoły przez firmę cateringową. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna. W szkole jest boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste oraz strefa relaksu i plac zabaw dla najmłodszych. Duże przerwy uczniowie mogą spędzać na dziedzińcu przed szkołą.

 

    Atutem naszej szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra pedagogiczna. Dziecko w naszej szkole nie jest anonimowe, a nauczyciele znają swoich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia oraz pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich (m.in. historycznych, języków obcych, sportowych i plastycznych). Co roku organizujemy rodziny festyn, koncerty świąteczne, jasełka, dzień talentów, warsztaty profilaktyczne. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównujących szanse edukacyjne i wspierających min.: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne.


    Zapewniamy dzieciom opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, wychowawcy świetlicy i pielęgniarki. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny VULCAN, dzięki któremu rodzic może na bieżąco monitorować postępy w nauce oraz frekwencję dziecka. Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Nasza szkoła jako placówka środowiskowa aktywnie włącza się w działania, które wspierają rozwój dzieci i społeczności lokalnej. 

 

Języki
angielski, niemiecki
Adres email IODO
inspektorbezpieczny@gmail.com
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
Telefon jednostki przetwarzającej dane
618172574
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe