Swarzędz
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu
Adres
Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
Telefon
618174950, 512180412
Fax
618174930
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Dorota Świerczyńska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
 • Pasowanie na ucznia.
 • W strefie relaksu...
 • Balik
 • Na sportowo
 • Gość specjalny...
 • Kiermasz świąteczny
 • Z książką za pan brat.
 • Artystycznie...
 • W świetlicy...
 • Mamy talent!
 • W ramach rajdu rowerowego :-D.
 • Jesteśmy EKO!
 • WF na materacach...
 • Zdrowo i smakowicie w świetlicy...
 • Mikołajkowe zmagania...
Opis

W naszej szkole funkcjonują klasy z różnorodnymi innowacjami, które wspierają uczniów w rozwijaniu zainteresowań.

W roku szkolnym 2024/2025 będziemy realizować w klasach pierwszych następujące innowacje:

· INNOWACJA MATEMATYCZNO – SPORTOWA: „W królestwie liczb i sportu – myślę, liczę, gram. Edukacja matematyczna ze sportem”

Celem tej innowacji jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, obiektywizmu i dostrzeganie piękna matematyki,
przez dociekliwe rozwiązywanie problemów, dostrzeganie zasad i analogii.

W klasie realizującej tę innowację będą, oprócz koła matematycznego, organizowane zajęcia szachowe, które pomogą dzieciom
w rozwijaniu myślenia strategicznego, wyobraźni przestrzennej, cierpliwości, wytrwałości, umiejętności radzenia sobie ze stresem,
szacunku dla przeciwnika, a także umiejętności pogodzenia się z ewentualną porażką.

W kolejnych latach planowane są dodatkowe zajęcia sportowe ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki.

Dzięki innowacji uczniowie odkryją, że zarówno matematyka, szachy jak i siatkówka mogą być ciekawą przygodą.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć:

– Koło matematyczne – 1 godzina tygodniowo;

– Koło szachowe – 2 godziny tygodniowo;

– od klasy 2. – 2 godziny zajęć sportowych.


· INNOWACJA TWÓRCZO – PRZYRODNICZA: „Kreatywni Przyrodnicy”

Innowacja polega na pogłębianiu przez dzieci wiadomości i umiejętności, rozwijaniu kreatywności na bazie obserwacji przyrody.

Ponadto skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje manualne umiejętności poprzez realizację Treningu Kreatywnego Rozwoju,
który zakłada, że natura jest największą inspiracją.

Dzieci, poprzez poznawanie różnych form artystycznego wyrazu, takich jak plastyka, teatr, ruch, bajka i bajko-tworzenie
czy kreatywne muzykowanie, będą mogły bardziej dostrzec piękno przyrody, a pracując na zajęciach z TKR na surowych
i naturalnych materiałach dowiedzą się o malarzach, dziełach i technikach plastycznych.

Rozmaite działania, wycieczki, warsztaty, lekcje outdoorowe pomogą uczniom poznawać różnorodne procesy zachodzące w przyrodzie,
a także rozwijać ich kreatywność i zainteresowania.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć:

– Koło przyrodnicze – 1 godzina tygodniowo;

– Trening Kreatywnego Rozwoju – 1 godzina tygodniowo.


· INNOWACJA JĘZYKOWO – PRZYRODNICZA: „Kocham zieleń – I love greenery”

Innowacja skierowana jest do uczniów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego oraz przyrody.

Poprzez różnorodne działania, wycieczki, warsztaty a szczególnie w czasie codziennych zajęć szkolnych, uczniowie będą odkrywać
otaczający świat, jednocześnie poznając słownictwo zarówno polskie jak i angielskie
, tak by mogli w sposób jak najbardziej naturalny
osłuchać się z językiem obcym, co w przyszłości otworzy im drogę do kariery, podróżowania i osobistego rozwoju. Nauka języka angielskiego
w poszerzonym zakresie, będzie bazować na słownictwie codziennym, bliskim dzieciom podanym w przystępnej i atrakcyjnej formie tj. piosenki,
gry i zabawy.

Uczniowie będą mogli również na wiele sposobów rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, kształtować świadomy szacunek
do różnorodnych form życia, odpowiedzialność za zmiany w środowisku, aktywne i właściwe postawy ekologiczne wobec otaczającego nas świata.

Innowacja będzie realizowana poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć:

– Koło przyrodnicze – 1 godzina tygodniowo;

– nauka języka angielskiego wpleciona zostanie w zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.


Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z konkretną innowacją, prosimy o dopisek nazwy innowacji 

na papierowej wersji wniosku rekrutacyjnego lub przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: sekretariat@3swarzedz.pl

(prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka, nazwa innowacji oraz w temacie wiadomości: Rekrutacja 2024/2025).


Na przyjęcie do klasy z daną innowacją będzie miała wpływ kolejność składania wniosków w wersji papierowej lub przez informację mailową.

Jest możliwość wpisania prośby o przypisanie dziecka do tej samej klasy co wskazane inne dziecko (koleżanka lub kolega),
ale wpisy te nie są zobowiązujące dla komisji rekrutacyjnej – będą rozpatrywane w miarę możliwości.Nauczyciele SP3 starają się zaszczepiać w uczniach wrażliwość na drugiego człowieka, empatię, troskę o środowisko, między innymi przez
udział w różnorodnych projektach związanych z historią Polski i regionu, a także charytatywnych, edukacyjnych, ekologicznych.


Szkoła dba o harmonijny rozwój wiedzy i umiejętności swoich podopiecznych, potrzebny do świadomego i twórczego funkcjonowania ich
w otaczającej rzeczywistości. Uczniowie swarzędzkiej „Trójki” uzyskują wysokie wyniki w nauce i osiągają sukcesy w rywalizacjach sportowych,
szachowych, konkursach przedmiotowych i wielu innych.


To placówka otwarta na świat – zarówno ten bliski lokalny, rodzinny – jak również ten, który przekracza granice państw, dlatego podejmuje w różnych
formach współpracę międzynarodową i przez to w naturalny sposób mobilizuje uczniów i nauczycieli do pogłębiania swoich umiejętności językowych,
poznawania ciekawych ludzi oraz zdobywania wiedzy o kulturze i historii innych krajów.


Szkołę Podstawową nr 3 tworzą nauczyciele z pasją, pomysłami, których aktywnie wspierają rodzice.
Co roku organizujemy wspólne imprezy – rajd rowerowy, festyn, kiermasz świąteczny i wiele innych.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, okolicznych mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych władz
udało się tu stworzyć miejsce wyjątkowe, pełne kreatywnych pomysłów i chęci zmieniania świata na lepsze.
To tutaj jest wprowadzana w życie idea: „Razem możemy więcej”.


Obecnie do szkoły uczęszcza prawie 600 uczniów w 27 oddziałach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Języki
angielski, niemiecki
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
73
Kontakty zagraniczne

Erasmus+

Euroweek

wycieczki zagraniczne

Drzwi otwarte

Zapraszamy dzieci przyjęte do klas pierwszych wraz z rodzicami na spotkanie integracyjne w ostatnim tygodniu sierpnia. 

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie na stronie: www.3swarzedz.pl.

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu jest miejscem, w którym szuka się nowatorskich rozwiązań, stosuje nowoczesne metody nauczania, nie zapominając o wypracowanych przez poprzednie pokolenia tradycjach. Zauważyła i doceniła to kapituła konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznając nam w minionym roku szkolnym wyróżnienie: „Wielkopolska Szkoła Roku”.

Tutaj uczniowie rozwijają pasje, talenty, zainteresowania, a przez to spełniają marzenia i realizują plany związane z odkrywaniem swojego miejsca w świecie.

Szkoła zdobyła m.in.:

 • certyfikat potwierdzający, że jest miejscem wspierającym potrzeby sensoryczne dzieci,
 • tytuł: Szkoła Myślenia Pozytywnego 2022,
 • certyfikat – Szkoła z pasją do matematyki,
 • certyfikat potwierdzający udział w zadaniach Wielkopolskiej Szkoły Przyszłości – Lekcja: Enter.

Jesteśmy w trakcie zdobywania certyfikatu: Szkoła Promująca Zdrowie.

Przez kilka lat braliśmy udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, dzięki temu mamy w całym budynku dostępną bezpieczną sieć internetową, którą wykorzystujemy wraz z uczniami, by uatrakcyjniać zarówno zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe.

W minionym roku szkolnym otrzymaliśmy Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe