Staszów
Staszów
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji
Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych