Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu - 1 "A" - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 "A" - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Chcesz zdobyć konkretny zawód, znaleźć pracę i uzyskać niezależność? Wybierz SZKOŁĘ BRANŻOWĄ I-go stopnia, czyli dawną Zasadniczą Szkołę Zawodową. W klasie o profilu wielozawodowym połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu, a podczas praktyk nawiążesz kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie. W szkole w przyjaznej atmosferze będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących, a specyfikę swojego zawodu poznasz u wybranego przez siebie pracodawcy. Pamiętaj,  pracodawcy poszukują wykwalifikowanej kadry!