Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Połańcu - 1 "D" - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1 "D" - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

DLACZEGO TECHNIK ELEKTRYK?

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca jest niezwykle ciekawa, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych. Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,  wykonywania instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej. Nasi partnerzy zapewnią Ci najlepsze miejsca do realizacji praktyk zawodowych.

Technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Po tym właśnie kierunku jako technik masz szerokie horyzonty i możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy; możesz podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością i możesz prowadzić własną firmę elektryczną.

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole będzie odbywał zajęcia praktyczne w następujących pracowniach:

- pracownia elektrotechniki i elektroniki,

- pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

- pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych.