Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Połańcu - 1 "C" - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)
Nazwa oddziału

 1 "C" - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE TEN KIERUNEK?

Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, na dynamiczny rozwój rynku odbiorców technologii energii odnawialnej. Polska, jako kraj członkowski UE, jest zobowiązana spełniać normy ekologiczne. Dotyczą one w dużym stopniu konieczności wdrożenia systemu odnawialnych źródeł energii.

Nauka w pięcioletnim technikum zapewni zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

CZYM JEST OZE?
OZE to odnawialne źródła energii – źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie.
Absolwent kierunku będzie miał bardzo dużą szansę na zdobycie pracy!

KIM JEST TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ?
To wysokiej klasy specjalista z zakresu montażu, obsługi i serwisu, a także projektowania i konstruowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDZIESZ?
Kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to m.in.:
- Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
- Konserwacja oraz naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

JAK MOŻESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE?
- poprzez zajęcia w profesjonalnej pracowni OZE;
- poprzez praktyki zawodowe,
- poprzez płatne staże zagraniczne organizowane w ramach projektów (Portugalia, Wielka Brytania),
- zostaniesz wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu OZE!
- zdobędziesz doświadczenie i praktykę!
- będziesz jednym z niewielu specjalistów na lokalnym rynku pracy!
- będziesz miał duże szanse na zdobycie pracy!

JAK ZDASZ EGZAMIN ZAWODOWY?
Już od wielu lat uczniowie klas OZE zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie montaż systemów energetyki odnawialnej oraz obsługa systemów energetyki odnawialnej z prawie 100% skutecznością i zdobywają zawód.