Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Połańcu - 1 "B" - technik energetyk
Nazwa oddziału

 1 "B" - technik energetyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

DLACZEGO TECHNIK ENERGETYK?

Ten kierunek to już nie zawód naszych rodziców (z jedną wąską specjalnością), a nowoczesna dziedzina wiedzy z zakresem tematycznym od wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, atomowych i wiatrowych po jej przesyłanie i użytkowanie, z uwzględnieniem nowoczesnej automatyki i elektrotechniki. Jest to kierunek, który dzięki współpracy z naszym partnerem ENEA, daje możliwość przygotowania do pracy w zakładach z branży energetycznej.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach we wszystkich  przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną. Może on wykonywać następujące zadania zawodowe: konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych, pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych, nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych. Technik energetyk może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych.

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole realizował będzie następujące bloki programowe:  energetyka i urządzenia energetyczne,   urządzenia sterowania wykorzystywane podczas przetwarzania energii, sposoby wytwarzania/zamiany energii, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i elektronika.