Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu - 1 "B" - klasa biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1 "B" - klasa biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Dla kogo?
Jeśli interesujesz się biologią i chemią, lubisz wyzwania intelektualne i czujesz w sobie powołanie badacza zjawisk zachodzących w przyrodzie, to oddział idealny właśnie dla Ciebie. Nauka w tej klasie kształtuje badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych. W  "biol-chemie" rozwiniesz umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnego poznawania praw rządzących przyrodą. To kierunek dla przyszłych pracowników branży medycznej, przygotowujący do pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na kontynuowanie nauki na takich kierunkach, jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnologia i wielu innych.

Działania i projekty
- program prozdrowotny prowadzony w oparciu o współpracę z działem promocji zdrowia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,
- projekt ekologiczny obejmujący poznanie problemów ochrony środowiska, przybliżający bogactwo przyrodnicze regionu, który pozwoli na wycieczki edukacyjne np. do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego czy Rezerwatu Przyrody „Zamczysko Turskie”,
- projekty chemiczne polegające na badaniu czystości wód oraz wykorzystaniu procesów biochemicznych w oczyszczaniu wód, obejmujące wyjazdy edukacyjne do oczyszczalni ścieków w Łęgu oraz do Zakładów Azotowych w Tarnowie w celu poznania i obserwacji procesów chemicznych,
- Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych na terenie „ Enea” Elektrowni Połaniec w Spółce Elpolab oraz zapoznanie z procesami technologicznymi wytwarzania szkła gospodarczego w Zakładach Produkcyjnych Huty Szkła Gospodarczego „GlassWorks” Tadeusza Wrześniaka.
- Wyjazdy edukacyjne umożliwiające Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników UJ w Krakowie, a także w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) na AGH oraz uczestnictwo w pokazach chemicznych na Wydziale Chemii na UJ.
- przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej i w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Antoniego Swiniarskiego oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Alchemik”, a także w Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH.

Możliwości
Możesz w przyszłości studiować na kierunkach medycznych, biologiczno-chemicznych, przyrodniczych i wszystkich związanych z nauką o zdrowiu. Warto pamiętać o tym, że od wielu lat mamy do czynienia z ogromnym zapotrzebowaniem na pracowników branży medycznej, więc o pracę po "biol-chemie" nie musisz się martwić. Wykształciliśmy już wielu lekarzy, farmaceutów, biotechnologów, analityków medycznych, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Jesteśmy z bardzo dumni z ich sukcesów!