Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu - 1 "A" - klasa matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1 "A" - klasa matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Dla kogo?
Klasa dedykowana uczniom chcącym rozwijać uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, jak również przyrodniczych, interesujących się turystyką. Odnajdą się również ci  którzy mają predyspozycje ekonomiczne.  Nieodzowną cechą pracy w strukturach międzynarodowych jest znajomość języka angielskiego. Po tej klasie powstaje szeroki wachlarz możliwości kontynuowania nauki na studiach technicznych, przyrodniczych jak ochrona środowiska czy biznesowych.

Działania i projekty
- przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych w ramach dodatkowych zajęć,
- koła przedmiotowe przygotowujące do udziału w olimpiadach (min Olimpiadzie Matematycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości),
- realizacja autorskiego projektu klasy „Naukowo-turystycznej” w ramach którego uczniom gwarantujemy uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych zaprzyjaźnionych uczelni. W ramach tego projektu uczniowie będą mogli poznać działalność zakładów przemysłowych jak elektrownia, kopalnia siarki czy zakład gospodarki odpadami. Przewidujemy liczne wyjazdy turystyczne, wycieczki rowerowe czy piesze rajdy.

Możliwości
Przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: matematyka, informatyka, europeistyka,  stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, mechanika i budowa maszyn.