Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie - ślusarz
Nazwa oddziału

 ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

ŚLUSARZ to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że cokolwiek by się nie stało, zawsze sobie poradzisz i znajdziesz nową pracę bez problemu, to wybierz ten zawód!

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwości zatrudnienia w:

• zakładach produkcyjnych z różnych branż;

• budownictwie;

 • usługach;

• administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

 Dodatkowo umożliwia:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

 • uzyskanie dodatkowych uprawnień np. spawacza, a tym samym zwiększenie możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy;

 • wykonywanie wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.)

 • możliwość szybkiego przekwalifikowania się.