Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie - elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dlatego ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

• sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych

• wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów

• przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych

• lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.