Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie - 1e Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1e Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Chcesz szybko zdobyć atrakcyjny i dobrze płatny zawód?
Przyjdź do wielozawodowej klasy w Branżowej Szkole I stopnia, która mieści się w staszowskim Ekonomiku. 
    Kształcimy we wszystkich zawodach, wyposażamy naszych absolwentów w wiedzę i umiejętności w zawodach nowoczesnych, jak i już unikalnych. 
    Przedmiotów ogólnokształcących będziesz uczył się w szkole, zaś zawodu na kursach i podczas praktycznej nauki zawodu organizowanej u pracodawców.
    Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, która kończy się maturą i uzyskaniem dyplomu technika.