Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Chciałbyś wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającej się technologii i  nie wiesz, co wybrać: informatykę, elektronikę, automatykę, a może mechanikę – połącz te dziedziny
i wybierz mechatronikę.

Uczeń kształcący się w tym zawodzie, nabywa wiedzę
i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         montowania i konserwowania urządzeń
i systemów mechatronicznych;

·         eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

·         programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.