Staszów
Technikum
Technikum w ZSE w Staszowie - 1b Technik reklamy
Nazwa oddziału

 1b Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

    Jesteś kreatywny, masz zmysł artystyczny? Jeśli kierujesz się fantazją, jesteś spostrzegawczy i chcesz rozwijać swoje talenty - technik reklamy to zawód dla Ciebie! Kształcimy młodych, otwartych na wyzwania ludzi, których czeka interesująca kariera/przyszłość. 

Nauczysz się u nas:
 • Prowadzić kampanie reklamowe
 • Planować działalność reklamową i promocyjną
 • Prowadzić badania marketingowe
 • Projektować ulotki, plakaty, gadżety reklamowe, strony internetowe
 • Wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe w pracy zawodowej
 • Prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe

Będziesz  mógł pracować:
 • W agencjach reklamowych
 • W działach marketingu i reklamy
 • W mediach
 • We własnej agencji reklamowej

Po ukończeniu technikum będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych:
 • Zarządzanie i marketing
 • Grafika komputerowa
 • Promocja i Public relations 

Chcesz mieć ciekawą pracę i zdobyć praktyczne umiejętności?
Postaw na zawód z przyszłością!!!