Staszów
Technikum
Technikum w ZSE w Staszowie - 1b Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1b Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Interesują Cię zagadnienia z turystyki i hotelarstwa? A może chcesz pracować w największych kurortach Europy czy świata? Wszystko przed Tobą. Jeśli jesteś komunikatywny i lubisz ludzi to technik hotelarstwa jest zawodem dla Ciebie.
Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej jest coraz lepsza. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a inwestycje w dziedzinie turystyki w Polsce, jak i w Europie dotyczą głównie hotelarstwa. W Polsce przybywa hoteli. Budują u nas najlepsze marki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Obłożenie obiektów też jest coraz większe. Powstają nowe obiekty, a my chcemy, aby to nasi absolwenci znaleźli w nich pracę swoich marzeń.
Hotel XXI wieku to nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale również kompetentny, wykwalifikowany personel hotelowy.
Jeśli chcesz być konkurencyjny na rynku pracy musisz być dobrym fachowcem. W naszej szkole pokażemy Ci jak nim zostać. 

Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni Ci pracę w państwach Unii Europejskiej. Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa jesteś przygotowany, aby wykonywać następujące zadania zawodowe:
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gości w recepcji i innych działach hotelu,
 • prowadzić działalność promocyjną i politykę handlową,
 • obsługiwać elektroniczne systemy rezerwacyjne,
 • organizować usługi gastronomiczne, kongresy, konferencje i imprezy okolicznościowe,
 • realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe,
 • współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży i innymi podmiotami działającymi w otoczeniu hoteli.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:
 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach i zajęciach praktycznych pracę firm i instytucji,
 • zdobyć doświadczenie zawodowe już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
 • brać udział w wielu interesujących działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia.

Po ukończeniu nauki możesz:
 • kontynuować edukację na wielu uczelniach wyższych,
 • podjąć pracę w hotelach, pensjonatach, schroniskach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, biurach obsługi klienta, a także w obiektach bazy promowej, żeglugowej, lotniczej,
 • pracować w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, organizacjach branżowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych i noclegowych.

Zawód ten stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju, co otwiera przed Tobą ogromne perspektywy. Hotelarstwo jest wyjątkową branżą, w której staramy się tworzyć dla naszych Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi i ciągle coś się dzieje.
 
Technik hotelarstwa to zawód z przyszłością!

Nauka w Technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. Po ukończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom oraz Europass – Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje i honorowany w krajach Unii 
Europejskiej.