Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alternatywnymi źródłami energii? Wybierając ten kierunek kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności
 w zakresie:

·         organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

·         wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

·         konserwowania oraz naprawiania urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej;

·         kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

·         sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.