Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik mechanik
Nazwa oddziału

 technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowocze­snych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Zdobędziesz w trakcie nauki umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania, przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodo­wych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji;

6) zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.