Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu, zostań specjalistą z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych. To nowy w naszej ofercie kierunek kształcenia, który obecnie na rynku pracy jest bardzo ceniony i poszukiwany. Uczniowie nabędą umiejętności w zakresie:

·       -  przygotowania i wykonywania spajania;

·         - budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania;

·         - projektowania, organizowania i kontrolowania jakości procesów spajania.