Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Myślisz o architekturze, a może chciałbyś projektować lub nadzorować wykonywanie robót budowlanych? Wybierając ten zawód,  zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·        - wykonywania określonych robót budowlanych;

·     - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

·        - sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.