Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Interesujesz się nowoczesną motoryzacją i chciałbyś zostać specjalistą w zakresie serwisowania i obsługi  współczesnych samochodów? Wybierając ten profil, zdobędziesz wiedzę
i umiejętności zawodowe w zakresie:

·         -diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

·         -obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

·        - organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie uzyskasz prawo jazdy kat. B