Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie - technik informatyk
Nazwa oddziału

 technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Twoją pasją są komputery i wszystko, co z nimi się wiąże? Wybierając ten kierunek,  nabędziesz wiedzę
i umiejętności w zakresie:

   - montowania oraz eksploatacji komputera i u  rządzeń peryferyjnych;

·         - projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

·        -  projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

·         - tworzenia stron www. i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.