Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie - klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Język polski

Opis

Masz świadomość, że obcowanie z człowiekiem i jego dokonaniami: kulturą, sztuką, literaturą jest nieustającą przygodą intelektualną? Zastanawiasz się kim jesteś i jak wyrazić siebie, szukasz kompetencji językowych, historiozoficznych czy artystycznych? Dołącz do drużyny humanistów z Zespole Szkół. Będziemy poznawać dawną i współczesną sztukę, formułować wielopoziomowe wypowiedzi, odczytywać intencje artystów. Edukacja humanistyczna otwiera przed Tobą bogaty wachlarz możliwości dalszego kształcenia od studiów filozoficznych , dziennikarskich, po prawnicze, kulturoznawcze czy aktorskie.

Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym w tej klasie są: język polski, język angielski, historia.