Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie - I F Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 I F Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 orzeczenie lekarskie

 oświadczenie rodzica

 test sprawnościowy

Opis

Klasa mundurowa powstała z myślą o  miłośnikach militariów   i wojskowości. Przygotowuje młodzież do podjęcia studiów  na wielu uczelniach cywilnych  i wojskowych w Polsce. Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala uczniom odnosić sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz   zawodach    sportowo - obronnych. Młodzież klasy mundurowej, jako jedyna w powiecie staszowskim,  jest objęta programem Resortu Obrony Narodowej i tworzy Odział Przygotowania Wojskowego. Program czteroletniego szkolenia obejmuje  zajęcia z musztry, regulaminów, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki, łączności i terenoznawstwa. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych  jest OSPWL - Dęba w Nowej Dębie. Uczniowie poznają też specyfikę pracy służb mundurowych, m.in. policji i straży pożarnej.  Młodzież na czas nauki otrzymuje mundury, w których uczy się  oraz  występuje podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Absolwenci klasy mundurowej korzystają z  preferencji przy przyjmowaniu do służby wojskowej zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej (na wyższych uczelniach wojskowych) oraz w rezerwach osobowych MON.