Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie - I E Humanistyczna dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 I E Humanistyczna dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji językowych

Opis

Klasa jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach historycznych, językowych i artystycznych. Przygotowuje  młodzież do podjęcia studiów prawniczych, filologicznych, psychologiczno-pedagogicznych

i dziennikarskich. Utalentowani humaniści uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych, zdobywają laury w  konkursach historycznych, językowych, literackich i recytatorskich. Od lat zdobywają tytuły laureatów i finalistów w Olimpiadach: Historycznej, Języka Łacińskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach. Wiele zajęć prowadzonych jest poza szkołą, m.in. w Sądzie Rejonowym w Staszowie oraz ciekawych obiektach zabytkowych na  terenie Staszowa  i  Ziemi Staszowskiej.  Od 2021 roku w klasie humanistycznej realizowane są dwie innowacje: „Świat dziennikarstwa” oraz „Młodzież wobec wyzwań prawa”. Ich celem jest wzbogacenie uczniów o wiedzę z zakresu dziennikarstwa i prawa. Partnerami inicjatyw są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości

i Fundusz Sprawiedliwości, Konsulat Generalny USA w Krakowie, redaktorzy "Radia Kielce" i "Echa Dnia" oraz adwokaci.