Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie - I C Biologiczno - Chemiczna dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 I C Biologiczno - Chemiczna dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji językowych

Opis

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na studia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom podjąć studia m.in. na medycynie, farmacji, weterynarii, biologii, ochronie środowiska i biotechnologii. Uczniowie klasy  biologiczno – chemicznej od lat osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach, które pozwalają zdobyć indeksy na wymarzone studia, uzyskują tytuły  finalistów i laureatów Olimpiady Chemicznej, Biologicznej, Ekologicznej, Konkursu Chemicznego im. prof. Swinarskiego. Z zaangażowaniem uczestniczą w akcjach promujących ochronę przyrody oraz zdrowy styl życia. Młodzież ma możliwość udziału w wykładach, pokazach i warsztatach organizowanych przez instytucje lokalne oraz uczelnie wyższe, w tym przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach i  akcjach przyrodniczych i ekologicznych, oraz prowadzą działania pielęgnacyjne w remizie śródpolnej, założonej  w ramach programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”.
W klasie biologiczno – chemicznej  przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą chemia i matematyka.