Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie - I A Matematyczno - Fizyczna
Nazwa oddziału

 I A Matematyczno - Fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Klasa powstała z myślą o młodzieży przejawiającej szczególne zainteresowania matematyką,  fizyką i informatyką. Zestaw przedmiotów rozszerzonych jest dostosowany do aktualnych wymagań szkół wyższych politechnicznych i ekonomicznych. Na zajęciach  z informatyki uczniowie mają możliwość poznania różnych systemów operacyjnych oraz nowych technik przekazu informacji. Osiągają również sukcesy  w wielu konkursach i olimpiadach, a w tym: Ogólnopolskiej Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH, Konkursie Matematycznym WAT, Świętokrzyskim Maratonie Matematycznym, Konkursie Fizycznym Lwiątko. Młodzież uczestniczy w zajęciach i warsztatach prowadzonych przy współpracy, m.in. z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz  Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Każdego roku organizowane są też dodatkowe zajęcia z fizyki, chemii i matematyki  w ramach tzw.  „Roku  Zerowego” przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.