Sędziszów Małopolski
Sędziszów Małopolski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
UCHWAŁA NR XXX/297/17 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Harmonogram rekrutacji
Oświadczenie rodzica
Potwierdzenie woli