Sędziszów Małopolski
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim
Adres
Osiedle Młodych 9, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon
172216752
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Renata Śliwa
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim
Opis

Publiczne Przedszkole Nr 2 mieści się w Sędziszowie Młp. w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku na Osiedlu Młodych 9 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3. Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Czynne jest od godziny 6:00 do 16:15. Funkcjonuje w systemie jednozmianowym. W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodnej z wytycznymi MEN. Nasze przedszkole jest placówką sześciooddziałową, która dysponuje sześcioma salami zabaw, szatnią, wyremontowanymi sanitariatami dla dzieci przy każdej sali, gabinetem dyrektora, pokojem intendentki, salką do zajęć dodatkowych połączoną z biblioteką oraz odnowionym węzłem kuchenno-gospodarczym. 


Głównym priorytetem Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, zdrowego stylu życia – zdrowa kuchnia i troska o rozwój intelektualny, moralny, postawę i kreatywność. Zapewni to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra przedszkola, wśród której są nauczyciele i pracownicy z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. Poznajemy także potrzeby oraz oczekiwania rodziców i wychodzimy im naprzeciw, ponieważ uważamy że właściwe funkcjonowanie placówki, w której kształtowani są młodzi ludzie, nie jest możliwe bez szerokiej współpracy między rodzicami, pracownikami przedszkola a lokalnym środowiskiem

Godziny otwarcia od
6.00 - 16.30
Organ prowadzący
Gmina Sędziszów Małopolski
Koła zainteresowań
Kółko szachowe
Kółko teatralne
Dodatkowe zajęcia

 W NASZYM PRZEDSZKOLU PROPONUJEMY PAKIET ZAJĘĆ:

 

- zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
-zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowany lektor języka angielskiego,
-zajęcia z religii dla dzieci na wszystkich etapach edukacji przedszkolnej (warunkiem uczestnictwa w nich będzie deklaracja rodziców),

-diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego,

- spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami,

- zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z niepowodzeniami, zachowania asertywne,

-zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacyjne w ramach przedszkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wymiar zajęć zależeć będzie od potrzeb w tym zakresie).

- zajęcia w ramach kółka szachowego,
- zajęcia w ramach kółka plastycznego,
- bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek. Celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa. W działania te planujemy zaangażować nie tylko pracowników przedszkola, ale także znane osoby mieszkające na terenie gminy Sędziszów Małopolski

-spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Umożliwią one dzieciom poznanie w niekonwencjonalny i bezpośredni sposób specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych,

-realizację projektów, których celem jest popularyzacja tradycji i kultury Ziemi Sędziszowskiej i jej okolic .

-spotkania ze znanymi ludźmi pochodzącymi z Sędziszowa Małopolskiego ( pisarze, artyści, poeci, sportowcy, przedstawiciele władz),

-udział dzieci w tematycznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, olimpiadach sportowych, innych zajęciach sportowych

-organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zależy nam na tym, aby dzieci wiedziały, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak zachować się, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie, jak wezwać pomoc lub udzielić jej innym.

-uroczystości o charakterze rodzinnym,

-udział w akcjach charytatywnych,

- realizowanie ogólnopolskich projektów edukacyjnych,
-żywe lekcje przyrody,
- eksperymenty naukowe,
- zabawa z tablicami interaktywnymi
-cykliczne zajęcia muzyczne prowadzone przez Szkolę Muzyczną Music Team i Filharmonię Rzeszowską
- cykliczne spektakle teatralne organizowane na terenie przedszkola oraz poza nim.
- wycieczki,

Drzwi otwarte

 6.00 - 8.30

13.00 -16-30

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

Pliki do pobrania
OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
ZARZADZENIE BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR2 IM. JANUSZA KORCZAKA W SEDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANA DEKLARACJI