Sędziszów Małopolski
Przedszkole
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim
Adres
Stanisława Maciąga 3, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon
172216129
Typ placówki
Przedszkole
Godziny otwarcia od
6:30
Pliki do pobrania
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu
Wyrażenie woli - udział w religii.
Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
Instrukcja potwierdzenia woli poprzez internet
Wniosek o obniżenie opłaty za pobyt w przedszkolu