Sędziszów Małopolski
Przedszkole
Oddział Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Legionów Polskich 17
Adres
Legionów Polskich 17, 39-120 Sędziszów Małopolski
Telefon
177453438
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Surman
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17
Opis

Placówka znajduje się w wolnostojącym budynku z dostępem do dużego, zadrzewionego ogrodu wyposażonego w przyjazne dzieciom sprzęty terenowe. Jesteśmy przedszkolem niewielkim z kameralną atmosferą i klimatem. W budynku znajdują się cztery sale przedszkolne odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup wiekowych dzieci, wyposażone w pomoce i materiały dydaktyczne zarówno do zabawy, jak i nauki. Kadra przedszkola to wykwalifikowani nauczyciele, których na co dzień wspomaga pedagog specjalny, logopeda oraz życzliwy i serdeczny  personel administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, trudności a następnie rozwijając je podczas zajęć. Zależy nam na tym, aby powierzone nam dzieci wyrosły na ludzi szczęśliwych, umiejących się poruszać w otaczającym świecie. Stąd wielki nacisk kładziemy na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. Wiele uwagi poświęcamy  kwestiom bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, aktywnemu stylowi życia oraz ekologii. Bardzo istotne jest także przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole, pedagodzy pracują nad tym od najmłodszych grup. Aby osiągnąć zamierzone cele i umożliwić dzieciom sukcesy edukacyjne nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w kursach i szkoleniach. Przedszkole korzysta też z nowatorskich metod, tworzy własne programy i innowacje. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, rozwijając u dzieci kompetencje społeczne i emocjonalne. Praca przedszkola opiera się na ścisłej współpracy pracowników i rodziców. Doceniamy zaangażowanie Rodziców w życie przedszkola. Zależy nam na tym, aby zarówno dzieci, jak i rodzice czuli się  u nas dobrze, komfortowo i bezpiecznie.

Personel
Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciele zajęć rewalidacyjnych oraz  życzliwy personel obsługi i administracji.
Godziny otwarcia od
6:30 - 16:00
Organ prowadzący
Gmina Sędziszów Małopolski
Dodatkowe zajęcia
  • Zajęcia logopedyczne  w każdej grupie wiekowej prowadzone przez logopedę
  • zajęcia z podłogą interaktywną FunFloor
  • Udział w audycjach muzycznych prowadzonych przez Filharmonię Podkarpacką
  • Udział w spektaklach teatralnych
  • udziałw wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych
Osiągnięcia

„Złoty Prym” 2018

Jesteśmy jednym z kilku przedszkoli w województwie podkarpackim nagrodzonych Złotym Prymem przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty  za  promowanie i upowszechnianie działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.

 

"Zielona Flaga"  2018 

Międzynarodowy Certyfikat  przyznawany w programie Eco-Schools za podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w przedszkolu  i ich otoczeniu.

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa  - certyfikat 

 

Przedszkole z Pasją - certyfikat


III miejsce w województwie w Plebiscycie Edukacyjnym Nowiny 24 na Nauczyciel Przedszkola 2021 i 2022: mgr Joanna Róg

III miejsce w województwie w Plebiscycie Edukacyjnym Nowiny 24 na Przedszkole Roku 2022  

Historia

Nasze Przedszkole usytuowane jest w dawnym budynku Straży Pożarnej przy ul. Legionów Polskich 17, który od 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zaadoptowany na przedszkole.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/203/13 w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniono akt założycielski Przedszkola nr 1 w Sędziszowie na: Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/41/18 w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniono akt założycielski przedszkola na Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17.Koła zainteresowań

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą z dużym powodzeniem w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, przeglądach, akcjach, kampaniach i imprezach na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. 

Największym naszym osiągnięciem jest to, że dziecko przychodzi do naszego przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy, zaciekawieniem i oczekiwaniem na „coś specjalnego” każdego dnia.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

Pliki do pobrania
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola
Oświadczenie Rodzica o zatrudnieniu