Sanok
Sanok
Aktualności

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Od 17 maja 2021 r. rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.


We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe według wybranych preferencji. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór (zgodnie z instrukcją, która zostanie zamieszczona 17 maja 2021r. w zakładce "Dokumenty").


O przyjęciu do wybranego oddziału w szkole ponadpodstawowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


Terminy rekrutacji do klas I liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia określone zostały przez Ministra Edukacji i Nauki (dostępne w zakładce "Dokumenty")