Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1S Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1S Technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Producenci prześcigają się w coraz to nowych rozwiązaniach, zaskakujących konkurencję
i sprawiających, że to ich produkt będzie najbardziej pożądany przez konsumentów. Tylko wysoce wyspecjalizowane serwisy zatrudniające wysokiej klasy fachowców mogą zapewnić odpowiednią jakość obsługi. Takich właśnie pracowników, absolwentów technikum pojazdów samochodowych.
Uczniowie biorą udział w  Olimpiadach  i turniejach motoryzacyjnych,  to także wspaniała okazja dla naszych uczniów do poznania nowych osób związanych z motoryzacją, zwiedzenia nowych miejsc i podejmowania nowych wyzwań.
 ZDOBYWANE KWALIFIKACJE I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
•Kwalifikacja MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
•Kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
• Kwalifikacja MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
a) wykonywania obsługi i naprawy samochodów i motocykli
b) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych i innych pojazdów silnikowych
c) organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów.
Technik pojazdów samochodowych przygotowywany jest do wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, potrafi ocenić stan techniczny pojazdu, zdiagnozować niesprawności, czytać dokumentację techniczną - także tą w języku angielskim. Absolwenta technikum przygotowujemy także do samodzielnego prowadzenia warsztatu samochodowego.
Absolwent naszej szkoły zdobędzie wykształcenie techniczne i umiejętności szczególnie poszukiwane przez pracodawców, między innymi:
a) znajomość rysunku technicznego wraz z umiejętnością czytania dokumentacji technicznej,
b) sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi,
c) znajomość budowy samochodów w tym pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
d) znajomość podstaw diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów i urządzeń do tego stosowanych,
e) sposoby prowadzenia warsztatu samochodowego wraz z analizą i kalkulacją kosztów,
f) organizację i prowadzenie stacji obsługi branży motoryzacyjnej.
Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do organizowania i wykonywania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonywania oceny stanu technicznego i ustalania przyczyn niesprawności. Potrafi prowadzić dokumentację związaną z obsługą i naprawą samochodów, prowadzić samodzielnie usługi motoryzacyjne. Nie jest dla niego obca także dokumentacja techniczna, często zapisana w języku angielskim. Za przykład posłużyć mogą schematy elektryczne, których umiejętność czytania i rozumienia jest kluczem do sukcesu.
 Podczas zajęć uczniowie, którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla uczniów technikum pojazdów samochodowych  kurs ten jest bezpłatny. Co roku istnieje także możliwość zapisania się na dodatkowe szkolenia, które kończą się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. 
  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Zdana matura pozwala na dalsze kontynuowanie nauki na studiach, a doświadczenie zdobyte na zajęciach praktycznych i zagranicznych praktykach zawodowych sprawia, że dużo łatwiej przyswajana jest wiedza z zakresu studiów technicznych.
 BAZA DYDAKTYCZNA
Uczeń ma dostęp do szerokiej gamy stanowisk, narzędzi naprawczych i diagnostycznych. Można by bardzo długo je wymieniać, wystarczy wspomnieć tylko o najważniejszych, tj. linii diagnostycznej, tablicach interaktywnych i stanowiskach naprawczych. Słowem mamy wszystko to z czym będziesz miał do czynienia podczas pracy zawodowej.
NASZE ATUTY
• wykwalifikowana kadra
• nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu
• nauka teorii poparta przykładami praktycznymi
• darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B
• praktyki zawodowe
• wyjazdy na miesięczne praktyki zagraniczne dla najlepszych uczniów
• wysoka zdawalność egzaminów
• wycieczki branżowe
• olimpiady i konkursy, w tym Olimpiada Techniki Samochodowej
• możliwość rozwijania własnych zainteresowań


Kandydaci przedkładają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowania na bezpłatne badanie lekarskie będą wydawane przez szkołę.