Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1P Technik programista
Nazwa oddziału

 1P Technik programista

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista

Od roku szkolnym 2019/2020 nowy kierunek w naszej ofercie skierowany do absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej. 

Kształcenie w zawodzie technik programista - w ciągu 5 lat nauki każdy uczeń spędzi blisko 1500 godzin lekcyjnych na nauce programowania. W pierwszej części nauki w naszym Technikum będzie można poznać zagadnienia podobne jak w zawodzie technik informatyk:

 • tworzenie i administracja stronami internetowymi,
 • tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych,
 • programowanie aplikacji internetowych,
 • tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią (CMS).

W tej części nauki będą wykorzystywane takie technologie jak: hipertekstowy język znaczników (HTML), kaskadowe arkusze stylów (CSS), systemy zarządzania treścią (QuickCart, WordPress), grafika rastrowa i wektorowa, audio, wideo, język zapytań (SQL), języki skryptowe wykonywane po stronie klienta (JavaScript), języki skryptowe wykonywane po stronie serwera (PHP, Python).

W kolejnej części nauki uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Stosowane w tej części języki programowania to: C++, C#, Java, Visual Basic, Python (dla aplikacji desktopowych), Objective-C lub Swift lub Java lub C# (dla aplikacji mobilnych), ASP.NET Core, Django, Angular, React.js, Node.js (do wyboru dla zaawansowanych aplikacji webowych).

Aby potwierdzić zdobyte kwalifikacje uczeń będzie musiał zdać, w trakcie trwania nauki, dwa egzaminy z poniższych kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji