Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1M Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1M Technik mechatronik

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Technik mechatronik to najdynamiczniej rozwijająca się specjalizacja techniczna ostatnich lat.
Ten dynamiczny rozwój wynika z tego, że nowoczesny przemysł potrzebuje pracowników którzy posiadają i korelują wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak informatyka, elektronika i mechanika.
Pracownik w tym zawodzie obsługuje urządzenia mechatroniczne, które są nowoczesnymi systemami automatyki , zdolnymi do porozumiewania się z człowiekiem poprzez przyjmowanie i wykonywanie złożonych instrukcji i poleceń.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. W zawodzie technik mechatronik wyodrębniono 2 kwalifikacje:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
      ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.  

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum mechatronicznego może wykonywać następujące zadania zawodowe:

- montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
-  wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
- wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
- eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
- tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
- programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Dodatkowe kwalifikacje

Szkoła organizuje dodatkowe kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczniów. Uczniowie technikum mechatronicznego mogą następujących kursów:
Projektowanie CAD/CAM,
Programowania obrabiarek numerycznych,
Programowania mikroprocesorów i sterowników PLC,
Uprawnień elektrycznych SEP.

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada nowoczesną i ciągle rozwijaną bazę pomocy dydaktycznych z zakresy mechatroniki. Są to między innymi:
elektroniczne i eklektyczne urządzenia pomiarowe takie jak multimetry oscyloskopy, generatory cyfrowe,
nowoczesne stanowiska dydaktyczne do pracy z układami elektronicznymi i elektroterapeutycznymi,
Symulatory przemysłowych linii produkcyjnych,
roboty mobilne,
Zestawy sterowników PLC,
Zestawy do programowania mikroprocesorów,
Pracownię CAD/CAM z oprogramowania do projektowania układów eklektycznych, elektronicznych i mechanicznych,
Drukarki 3D, symulatory pracy obrabiarek CNC.