Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1IK Technik informatyk
Nazwa oddziału

 1IK Technik informatyk

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Uczniowie podczas 1500 godzin zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w szerokim zakresie z branży IT. Poznają i wykorzystują terminologię zawodową w j. angielskim podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami z branży IT nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej praktykę zawodową u pracodawców.

Nasza szkoła dysponuje nowoczesne laboratoria m.in. urządzeń techniki komputerowej, systemów operacyjnych, sieciowych systemów operacyjnych, sieci komputerowych.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz bardzo cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności praktyczne w zakresie:

 • przygotowania, montażu oraz konfiguracji komputerów osobistych,
 • diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych,
 • projektowania oraz budowy lokalnych sieci komputerowych (zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych), konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (Microsoft Windows Server oraz Linux),
 • projektowania oraz tworzenia baz danych w popularnych środowiskach, administracji bazami danych,
 • tworzenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych, edycji i montażu treści multimedialnych (audio, foto, wideo),
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią (CMS),
 • programowania w popularnych językach programowania.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych