Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1A Technik mechanik
Nazwa oddziału

 1A Technik mechanik

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Przemysł maszynowy z uwzględnieniem technik CAD/CAM/CNC  należy do najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie  przeobrażenia w technice, technologii, organizacji  produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie. Technicy mechanicy, programiści CNC należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników zarówno w Polsce jak i zagranicą, a wiedza zdobyta na tym kierunku daje solidne podstawy do kontynuowania nauki na uczelni technicznej.
W zawodzie technik mechanik wyodrębniono dwie kwalifikację
MEC.05.  Użytkowanie obrabiarek skrawających
uczniowie zdobywają wiedzę przede wszystkim z zakresu: 
komputerowego tworzenia programów CNC do wytwarzania części mechanicznych z wykorzystaniem programów CAD/CAM/ CNC (MTS, EDGECAM, ESPRIT,  NX CAD/CAM.)
obsługi i programowania maszyn CNC (tokarka z sterowaniem Mitsubishi, tokarka HAAS- narzędzia napędzane, frezarka HAAS 4- osiowa, frezarka z sterowaniem Pronum, wycinarka plazmowa cnc),
obsługi obrabiarek konwencjonalnych,
technologii obróbki skrawaniem,
technologii budowy maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, technik wytwarzania.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
uczniowie zdobywają wiedzę przede wszystkim z zakresu: 
komputerowego sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej  i technologicznej części maszyn i urządzeń (AutoCad, SolidEdge, Inventor),
planowania procesu technologicznego, 
dobierania technik i metod do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
organizowania i zarządzania produkcją,
podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, mechaniki.
Absolwent, który zdał egzaminy z w/w kwalifikacji otrzymuje
tytuł technika mechanika,
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 
Europass – Suplement sporządzony na podstawie  opisu kwalifikacji absolwenta lub opisu zawodu, określonych w podstawie  programowej kształcenia w danym zawodzie. 
Dyplom Europass uznawany jest na terenie  całej Unii Europejskiej.

Praktyka i zajęcia praktyczne
Uczniowie kierunku technik mechanik mają możliwość praktycznego przećwiczenia nabytej wiedzy w ramach zajęć praktycznych.
Zajęcia odbywają się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. (budynek obok szkoły)
W klasie trzeciej i czwartej dodatkowo uczniowie odbywają Praktykę Zawodową 
w zakładach pracy na terenie Sanoka i okolic (organizowane przez szkołę).
praktyki zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+
Możliwości zatrudnienia
Technicy  mechanicy  znajdują  zatrudnienie 
w zakładach w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane  maszyny i urządzenia  mechaniczne  oraz  narzędzia  pomiarowe,  skrawające i inne. 
przy obsłudze i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie jako:
o programista CNC
o operator 
o ustawiacz
jako projektanci elementów mechanicznych z wykorzystaniem programów CAD/CAM,
na stanowiskach dozoru technicznego m.in. jako: nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia. 
Dodatkowe kursy, szkolenia
Uczniowie zawodu technik mechanik mają również możliwość obycia dodatkowych kursów, szkoleń z zakresu
programowania i obsługi obrabiarek CNC ( Mitsubishi CNC, Sinumerik CNC, Pronum CNC, Haas  CNC, MTS, ).
obsługi programów CAD/CAM (AutoCad, Inventor, SolidEdge, EdgeCam, Esprit, NX CAM).
W szkole realizuje się szereg projektów unijnych w ramach których uczniowie zawodu technik mechanik mogą podnosić swoje kwalifikację zgodnie z zapotrzebowaniem na  rynku pracy lub stosownie do własnych potrzeb i ambicji.