Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 hu humanistyczny
Nazwa oddziału

 1 hu humanistyczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny ,  historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia lub język angielski

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru: język angielski lub historia.

Wszyscy uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika w klasie 2 i 3.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wyższa ocena z historii lub języka obcego nowożytnego.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia na kierunkach: administracja, archeologia, bezpieczeństwo publiczne, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, angielska, inne filologie, amerykanistyka, lingwistyka stosowana filozofia, historia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

Jest to klasa dla typowych humanistów oraz miłośników języków obcych, nauk społecznych, pragnących rozwijać swoje zdolności i zainteresowania literackie, dziennikarskie i społeczne.

Uczniowie tej klasy mogą uczestniczyć w Olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach i wielu konkursach organizowanych dla humanistów.