Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 mg matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 1 mg matematyczno-geograficzny

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i geografia.

Wszyscy uczą się języka angielskiego, drugi język obcy wybierany jest spośród: niemieckiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika w klasie 2 i 3.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego nowożytnego.

Nauka na tym profilu gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów zarówno do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii ale również do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach ekonomicznych i pokrewnych (ekonomia, finanse i rachunkowość, ekonometria) ale również i ścisłych.

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wrocławiu, AGH oraz kierunki ścisłe na innych uczelniach.

Uczniowie tych klas często biorą udział w  Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej i Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” oraz w wielu konkursach matematycznych: Podkarpackim Konkursie Matematycznym, Jasielskim Konkursie Matematycznym im. H. Steinhausa, Konkursie Matematycznym im. J. Marszała.