Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 mf matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 1 mf matematyczno-fizyczny

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka i fizyka.

Wszyscy uczą się języka angielskiego, drugi język obcy wybierany jest spośród: niemieckiego i francuskiego.

Przedmiotem uzupełniającym dla wszystkich jest logika w klasie 2 i 3.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego nowożytnego.

Edukacja na tym profilu gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów zarówno do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki ale również do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach ścisłych i technicznych, w szczególności tych najbardziej renomowanych: matematyka, fizyka, informatyka, automatyka, robotyka, architektura, budownictwo, inżynieria, geodezja i wiele innych.

Absolwenci tej klasy najchętniej wybierają AGH, Politechnikę Warszawską, Krakowską, Wrocławską i Rzeszowską oraz kierunki ścisłe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim.

Z tego kierunku rekrutują się  laureaci i uczestnicy Olimpiad: Matematycznej, Fizycznej,  Lingwistyki Matematycznej i Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz wielu konkursów matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała.