Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku - 1 bc biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1 bc biologiczno-chemiczny

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i chemia.

Wszyscy uczniowie uczą  się języka angielskiego, drugi język obcy wybierany jest spośród: niemieckiego i francuskiego.

Przedmiotem uzupełniającym jest logika nauczana w klasie 2. i 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii i chemii.

Kierunek biologiczno- chemiczny jest najlepszym wyborem dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, chcących poznać i zrozumieć reguły według, których funkcjonuje otaczający nas świat. Lekcje biologii i chemii prowadzone są w szkolnych pracowniach, często mają charakter praktyczny. Uczniowie tego kierunku z wielkimi sukcesami uczestniczą ogólnopolskich a także międzynarodowych  olimpiadach przedmiotowych. Absolwenci zazwyczaj studiują na kierunkach medycznych (wydział lekarski, stomatologiczny, pielęgniarski, farmaceutyczny), rehabilitację,  fizykoterapię, ratownictwo medyczne, podejmują dalszą naukę na uniwersytetach studiując biologię, chemię, biotechnologię czy ochronę środowiska. Profil ten umożliwia również podjęcie studiów z zakresu nauk rolniczych w tym leśnictwa.