Sanok
Technikum
Technikum Nr 2 w Sanoku - 1s Technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1s Technik spawalnictwa

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka
  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis

1. Opis kierunku
Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.
Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.

2. Informacja dodatkowe
Ważnym zagadnieniem w kształceniu zawodowym jest łączenie teorii z praktyką. Mając to na uwadze nasza szkoła nawiązała współpracę z lokalnymi pracodawcami.
Kierunek objęty jest patronatem firm  Mont Inox i ADR Polska S.A. Staż odbywany przez uczniów w tych znanych, o potwierdzonej renomie firmach daje im szansę zdobycia tak cenionego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz spawalniczych technik łączenia stosowanych obecnie w procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie daje uczniom ponadto możliwość sprawdzenia ich funkcjonowania w pracy, np. w sferze zadań im przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itp. To wszystko przekłada się na to, że nasi absolwenci tego kierunku kształcenia bez problemu odnajdą się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie i dobrze płatną, a jednocześnie ciekawą, dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę.
Dodatkowym atutem odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy jest możliwość zarobkowania już w czasie nauki w szkole, gdyż za staż uczniowie otrzymują wynagrodzenie.
W ramach kształcenia uczniowie dodatkowo mają możliwość zdobycia książeczki spawacza i uprawnień potwierdzonych certyfikatami na poszczególne metody spawania.

Innowacja: programista operator robotów spawalniczych


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent kierunku Technik spawalnictwa będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
- wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
- wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
- wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
- naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;


2) w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:
- rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
- dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
- planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
- prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
- nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.


 5. Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego;
- zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie;
- górnictwie, przemyśle metalowym;
- stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny;
- zakładach naprawczych infrastruktury transportowej;
zakładach rzemieślniczych;
- budownictwie.


PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.


Linki:

Prezentacja oferty edukacyjnej

Film reklamowy - Technik spawalnictwa