Sanok
Technikum
Technikum Nr 2 w Sanoku - 1t Technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 1t Technik teleinformatyk

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka
  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Technik teleinformatyk

Opis

1. Opis kierunku
Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dzisiaj trudno wyobrazi sobie życie codzienne bez telefonów, internetu czy telewizji. Dlatego współczesny świat wymaga kształcenia specjalistów potrafiących projektować, administrować i naprawiać sieciowe systemy komputerowe i telefoniczne oraz instalować i konfigurować serwery, routery, modemy, komputery i telefony.

2. Informacja dodatkowe - uczniowie w ramach zajęć ponadprogramowych mogą nabyć inne przydatne umiejętności, takie jak: spawanie światłowodów, nauka programowania cyfrowych układów FPGA lub programowanie mikroprocesorów.
W szkole działa Akademia CISCO, dzięki której uczniowie mogą uczestniczyć w następujących kursach:
1. szkolenie "Get Connected" wprowadza do technologii informacyjnej, m.in. podstawy budowy komputera, pliki, katalogi, internet, media społecznościowe;
2. "Cybersecurity Essentials" - rozwija fundamentalne zrozumienie cybernetycznego bezpieczeństwa, jak również odnosi się do informacji bezpieczeństwa sieci. "Introduction to Cybersecurity" - kursu bada szeroką tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego;
3. szkolenie "Intro to IoT" - zawiera przegląd podstawowych pojęć i wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Wprowadzenie do Internetu rzeczy;
4. szkolenie "Linux" jest serią kilku kursów dla początkujących administratorów systemu Linux;
5. szkolenie "CPA C ++" to podstawy programowania, które uzupełnia umiejętności IT; szkolenia kończą się odpowiednim certyfikatem, wersje dostępne w języku angielskim;
6. kurs „ITE" obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa;
7. kurs „CCNA" oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

4. Sylwetka absolwenta
Co robi technik teleinformatyk:
• montuje komputery, instaluje w nich systemy operacyjne i oprogramowanie;
• diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje ich naprawy i modernizacji;
• projektuje, buduje i uruchamia sieci komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw /LAN / MAN / WAN/;
• instaluje oprogramowania sieciowe na serwerach;
• podłącza sieci lokalne do internetu;
• dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych oraz ochrania przed zawirusowaniem komputerów i sieci;
• montuje łącza teletransmisyjne oraz podzespoły i urządzenia wchodzące w skład sieci teleinformatycznej (hosty, serwery, routery, switche itp.);
• projektuje, buduje i uruchamia sieci telefoniczne;
• projektuje, buduje i uruchamia internetowe sieci telefoniczne VoIP;
• instaluje oprogramowanie i uruchamia centrale telefoniczne, telefony komórkowe, telefony ISDN, telefony VoIP;


5. Technik teleinformatyk może znaleźć prace na stanowiskach:
- monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
- konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
- sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
- projektantów i administratorów sieci komputerowych,
- techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Kształcenie na kierunku technik teleinformatyk odbywa się w szkolnych pracowniach wyposażonych w sprzęt takich firm jak: Slican, Cisco, Platan, Tp-link, Texas Instruments. Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt pomiarowy. Dysponujemy również niezbędnymi urządzeniami, kwalifikującymi szkołę jako w pełni funkcjonalny ośrodek egzaminacyjny.

Przedmioty punktowane
Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie


Linki:

Prezentacja oferty edukacyjnej

Film reklamowy - Technik teleinformatyk