Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Sanoku - Fryzjer
Nazwa oddziału

 Fryzjer

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Zawody

 Fryzjer

Opis

Uczniowie, którzy wybrali zawód fryzjer zdobywają kwalifikacje na zajęciach teoretycznych w szkole oraz na zajęciach praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych zakładach prywatnych. Okres nauki w szkole trwa 3 lata, a po jej zakończeniu uczniowie mogą kontynuować edukację w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 Uczniowie kończąc naukę w zawodzie fryzjer potrafią:

 • przygotować stanowisko i utrzymać czystość na stanowisku pracy i w zakładzie
 • zabezpieczyć przed zniszczeniem garderobę klienta oraz własną
 • wykorzystywać sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem
 • komunikować się z klientem
 • korzystać z rysunku żurnalowego w celu doboru fryzury
 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie
 • stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki
 • korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej
 • dobierać kolorystykę włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody

FRYZJER spełnia życzenia klienta dotyczące uczesania. Doradza zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów. Korzystając z żurnali lub komputerowych symulatorów pomaga w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury. Powinien sprostać życzeniom najbardziej wymagających klientów, śledząc bieżącą modę i techniki fryzjerskie, biorąc udział w pokazach organizowanych regularnie przez Izbę Rzemieślniczą i inne instytucje.

CO PO SZKOLE?
W tym zawodzie nie ma problemów z zatrudnieniem. Fryzjerów zatrudniają zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, jak również duże instytucje: garnizony wojskowe, więzienia, szpitale. Absolwent
z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego czy męskiego lub podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Dla absolwentów szkół fryzjerskich istnieje również możliwość podnoszenia kwalifikacji w stworzonej przez mistrza sztuki fryzjerskiej Laurenta akademii sztuki fryzjerskiej —możliwe są tam wszystkie stopnie awansu: od ucznia aż do stylisty lub instruktora zawodu.
Siedziba: Zakład Kształcenia Zawodowego: RADOM, POZNAŃ, LUBLIN

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy, przysługują im uprawnienia takie jak:

Wynagrodzenia za pracę,   opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczania okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.