Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Sanoku - Murarz – tynkarz
Nazwa oddziału

 Murarz – tynkarz

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Zawody

 Murarz-tynkarz

Opis

Murarz- tynkarz 

Nauka trwa 3 lata.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

   1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

O zawodzie murarz-tynkarz

    Celem kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie napraw i konserwacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:

 • na stanowiskach murarsko-tynkarskich w firmach budowlanych;
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych;

Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć
 organizowanych przez szkołę.

  Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz-tynkarz.

BD.14. Kwalifikacja1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.