Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 Technik geodeta

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik geodeta

Opis

tech geod


Technik geodeta

SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat i kończy się maturą,
 • w trakcie nauki odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski,
 • zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

 PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • kontynuacja nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • praca w firmach geodezyjnych, budowlanych,
 • praca w firmach inżynieryjnych np. drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • prowadzenie samodzielnej działalności usługowej,

 

Pooglądaj zdjęcia geodetów- w szkole jest fajnie :)