Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa

SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • Nauka dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat i kończy się maturą.
 • W trakcie nauki odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Kwalifikacja 1 - BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich obejmuje:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacja 2 - BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów ma na celu przygotowanie absolwenta do:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:              

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania i napraw tynków,
 • wykonywania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

Technik budownictwa może ubiegać się o zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych realizujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków,
 • firmach zarządzających nieruchomościami,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik budownictwa

zobacz ulotkę o zawodzie