Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • nauka w 5 letnim technikum  kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • nauka odbywa się w systemie modułowym co polega na zdobywaniu umiejętności poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas zajęć teoretycznych,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Kursy i szkolenia z zakresu carvingu, baristyki, dietetyki.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • sporządzania i potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i ich estetycznego podania,
 • prawidłowej obsługi konsumenta,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • projektowania i aranżacji wnętrza sali konsumpcyjnej,
 • układania menu codzienne i na przyjęcia okolicznościowe,
 • organizowania kompleksowej obsługi przyjęć w zakładach gastronomicznych oraz imprez w warunkach nietypowych np. catering
 • prawidłowego planowania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • stosowania nowoczesnych technik i metod kulinarnych w  sporządzaniu potraw dietetycznych i alternatywnego sposobu żywienia,
 • posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami,
 • stosowania dostępnego oprogramowanie w pracy kelnera.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako kucharz lub szef kuchni w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych: restauracje, hotele, puby, bary, kawiarnie i pensjonaty a także  na promach,  statkach i innych środkach transportu,
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie gastronomii i obsługi konsumenta,
 • podjęcie pracy jako specjalista do spraw żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych,
 • podjęcie pracy jako manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, doradca w zakresie prawidłowego żywienia i dietetyki.