Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik usług fryzjerskich

Opis

Technik usług fryzjerskich

 • nauka w 5 letnim technikum  kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • nauka odbywa się w systemie przedmiotowym ( kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne),
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03. Projektowanie i wykonanie fryzur
 • Innowacja pedagogiczna w klasie III „Podstawy kosmetologii”

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Diagnozowanie włosów i skóry głowy przed wykonaniem zabiegów fryzjerskich.
 • Wykonywanie analizy wyglądu klienta z uwzględnieniem stanu włosów i skóry głowy.
 • Stosowanie sprzętu fryzjerskiego zgodnie z jego przeznaczeniem (uwzględnienie względów bezpieczeństwa).
 • Dobieranie preparatów do wykonania zabiegów fryzjerskich na podstawie diagnozy włosów i skóry głowy z uwzględnieniem oczekiwań klienta.
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry głowy dobranych do wyniku diagnozy fryzjerskiej.
 • Wykonywanie zabiegów nietrwałego odkształcania włosów z zastosowaniem różnych metod i technik zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Prowadzenie rozmowy konsultacyjnej z klientem przed wykonaniem zabiegu.
 • Dobieranie kształtu fryzury do cech indywidualnych klienta i jego oczekiwań.
 • Wykonanie ułożenia fryzur damskich: dziennych, wieczorowych oraz splotów warkoczowych.
 • Wykonanie zabiegu trwałej zmiany struktury włosów z zastosowaniem różnych technik.
 • Wykonanie strzyżenia damskiego i męskiego dobranego do indywidualnych cech urody.
 • Wykonanie strzyżenia i formowanie zarostu męskiego.
 • Wykonanie zabiegu zmiany koloru włosów z zastosowaniem różnych technologii i technik.
 • Wykonanie projektu fryzur damskich i męskich z wykorzystaniem technik projektowania.
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej zabiegów fryzjerskich: strzyżenia, zmiany koloru i struktury włosów.
 • Wykonanie strzyżenia i ułożenia fryzur męskich na podstawie projektu.
 • Stosowanie dokumentacji technologicznej zabiegów: strzyżenia, zmiany koloru i struktury włosów do wykonania usługi fryzjerskiej.
 • Prezentowanie wykonanych projektów fryzur.
 • Współpracowanie w zespole z zachowaniem norm etycznych i własnych kompetencji zawodowych.
 • Określanie przeciwwskazań do wykonania zabiegów fryzjerskich.
 • Korygowanie popełnionych błędów podczas wykonania zabiegów fryzjerskich.
 • Dobieranie fryzur damskich i męskich do stylu i indywidualnych cech klientów.
 • Wykonanie fryzur damskich konkursowych i fantazyjnych na podstawie projektu.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako fryzjer w renomowanych salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą,  
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie fryzjerstwa,
 • podjęcie pracy jako manager zakładu fryzjerskiego.